Dziecko słabowidzące, a dostosowania w nauce języków obcych.

Polecane

Czy dziecko słabowidzące potrzebuje dostosowań z języka angielskiego?
Oczywiście, że potrzebuje. Panuje mylne przekonanie, że dziecko z dysfunkcją wzroku ma predyspozycje do nauki języków obcych, przez co uczy się łatwiej i szybciej, niż dziecko widzące zgodnie z normami. Jest to oczywiście mit, a dysfunkcja wzroku nie „pomaga” w nauce języków obcych. Jeśli dziecko słabowidzące szybko uczy się ze słuchu języka obcego, to dlatego, że ma talent lingwistyczny, a nie dlatego, że jest słabowidzące. Nawet jednak talent do języków obcych, nie pokona barier edukacyjnych wynikających ze słabowidzenia. Problemem zawsze będzie zapis, długość zapisu, skomplikowany zapis oraz interpretacja szaty graficznej podręczników.
Dziecko słabowidzące potrzebuje więc dostosowań w zakresie nauki języka angielskiego i każdego innego. Co więcej, dostosowania te, w szkole mogą być również stosowane dla dzieci zagrożonych dysleksją lub ze zdiagnozowaną dysleksją. Mogą być również proponowane dla dzieci z problemami rozwoju mowy lub problemami ruchowymi. Wszystkie te dzieci potrzebują formy prostej, powiększonej i czytelnej graficznie. Przy odpowiednich metodach oraz dostosowaniach, nauka staje się dużo prostsza i komfortowa dla wszystkich.
Angielski dla dzieci słabowidzących, mamotatopokazmi.pl.

Angielski dla dzieci słabowidzących

Dziecko słabowidzące. Wczesne wspomaganie widzenia. Ćwiczenia wzrokowe. Lampion świetlny – wodny multicolor.

Polecane

Światło, a szczególnie kolorowe światło, to pierwszy i najważniejszy bodziec wzrokowy, pobudzający widzenie malutkiego dziecka z poważnym zaburzeniem rozwoju wzroku. W przypadku braku standardowych do wieku reakcji wzrokowych (nie reaguje na twarz rodzica, nie przygląda się rodzicowi podczas karmienia, nie reaguje na kolorowe zabawki), barwne światło może stać się impulsem do rozwoju widzenia w mózgu i podjęcia pracy wzrokowej. Tak poważne medyczne problemy, jak chociażby: retinopatia wcześniacza, wylewy wcześniacze, hipoplazja nerwu wzrokowego, zaćma wrodzona przed operacją i tuż po operacji, zmętnienia rogówek, czy duże obniżenie ostrości widzenia innego lub niewiadomego pochodzenia, dobrze reagują na wsparcie rozwoju widzenia kolorowym światłem.
Każde dziecko oraz każda medyczna przyczyna dysfunkcji wzroku, wymagają indywidualnych metod pracy. Wymagają również różnych odległości pokazywania światła, różnego natężenia światła, różnego tempa prezentacji świetlnych oraz zaciemnienia lub braku zaciemnienia. Wspólną cechą jednak zawsze pozostaje zainteresowanie wzrokowe dziecka światłem.
Wielu rodziców opisuje swoją drogę diagnostyczną oraz często słyszane zdanie: „dziecko nie wodzi wzrokiem za zabawkami, nie widzi postaci, nie reaguje na twarz, nie potrafimy więc powiedzieć, czy dziecko widzi i co widzi”. Zanim jednak dziecko słabowidzące dotrze do widzenia zabawek nieświecących, dostrzegania postaci, a już szczególnie twarzy, musi przecież wpierw przejść przez etap nauki widzenia w oparciu o swoje możliwości wzrokowe. To właśnie wtedy i po wprowadzeniu kolorowych świateł, rodzice dzieci niereagujących na zwykłe zabawki, namacalnie widzą, że ich dziecko widzi i reaguje na kolorowe światła. Dziecko odwraca głowę do świateł i patrzy za ruchowym i nieruchomym światłem, koncentruje wzrok, przygląda się, może się uśmiechać i z czasem do światła wyciąga rączki. Jeśli warunki wzrokowe pozwolą na dalszy rozwój widzenia, dziecko po kolei i z czasem zaczyna dostrzegać kolejne bodźce: błyszczące, kontrastowe, kolorowe i zwykłe zabawki. Jeśli warunki wzrokowe nie pozwolą na więcej niż widzenie światła, dziecko uczy się dostrzegać światło w otoczeniu i wykorzystywać je do swojego codziennego funkcjonowania.
Sposób prezentacji kolorowych świateł nie jest z góry określony. Nie ma jednego systemu. Każde dziecko reaguje na inne czynności. Jedno zainteresowane jest karuzelą (nakręcanie i odkręcanie), drugie lubi ruch wahadłowy, a jeszcze inne turlanie i chlupanie wody. Filmik pokazuje bardzo prostą prezentację świetlną, na przykładzie lampionu świetlnego – wodnego. Ważne jest, aby oglądnąć filmik do końca. Pokazuje on różne i cały czas bardzo proste prezentacje światła oraz odbić światła. Ważne jest również, aby oglądać filmik z dźwiękiem. Odblaski stukają, co jest interesujące dla dzieci. Same odblaski są atrakcją dla dzieci, a stukanie jest dodatkowym atutem. Dźwięki są ważne, ponieważ nieodpowiedni dźwięk potrafi dziecko przestraszyć, natomiast odpowiedni dźwięk jest zachętą i sporym motywatorem do patrzenia na ciekawe źródło dźwięku.
Każdy rodzic i każdy terapeuta mają własne sposoby prezentacji i zabaw świetlnych. Nie jest ważne, aby istniał konkretny system prezentacyjny. Terapeuci często piszą, że dzieci reagowały na zupełnie niespodziewane wydarzenia. Coś się przewróciło, coś spadło i wywołało śmiech dziecka. Ważne jest, aby dziecko wykazywało zainteresowanie wzrokowe, a każdy uśmiech lub spontaniczna reakcja dziecka, będą najlepszym drogowskazem w dalszej zabawie.

 

„Mamo, Tato – Pokaż Mi!”, czyli DOMOWE DOŚWIADCZALNIE ŚWIATA: wczesne wspomaganie widzenia w domu, zabawy plastyczne o charakterze wzrokowym, pomoce edukacyjne dla dzieci niedowidzących i słabowidzących.

Polecane

Drodzy Rodzice, Dziadkowie i Opiekunowie, witamy na stronie poświęconej Domowym Doświadczalniom Świata, a więc wczesnemu wspomaganiu widzenia w domu, poprzez zabawy wzrokowe i plastyczne dla najmłodszych. Zapraszamy do przejścia przez Doświadczalnie Świata dopasowane do wieku dziecka oraz do widzenia dziecka. Rodziców dzieci widzących prawidłowo, zapraszamy do dopasowania zabaw, zabawek oraz wystroju pokoju dziecięcego odpowiednio do rozwoju widzenia najmłodszych dzieci. Rodziców oraz opiekunów dzieci z problemami wzrokowymi, zapraszamy do zapoznania się ze wszystkimi Doświadczalniami Świata oraz do przeczytania szeregu artykułów dotyczących rozwoju, wspomagania widzenia w domu oraz edukacji dzieci niedowidzących i słabowidzących w szkołach powszechnych.

Domowe Doświadczalnie Świata - mamotatopokazmi.pl

Domowe Doświadczalnie Świata – mamotatopokazmi.pl

Widzenie oraz postrzeganie są umiejętnościami kształtującymi się we wczesnym wieku dziecięcym. Aby pomóc dziecku w rozwijaniu tych umiejętności, można zadbać o odpowiednie wyposażenie miejsca zabaw oraz dostosowanie zabawek do wieku i możliwości wzrokowych dziecka. Tym właśnie zajmuje się  program „MAMO, TATO – POKAŻ MI!” w swoich DOMOWYCH DOŚWIADCZALNIACH ŚWIATA.

Rozwój widzenia jest skomplikowanym procesem psychicznym i dotyczy wszystkich dzieci – zarówno widzących prawidłowo, jak też tych, które dotknęły różnorakie problemy wzrokowe. Zarówno w jednej jak też w drugiej sytuacji, dziecko uczy się widzieć, choć cały proces rozwoju widzenia jest tu niezwykle indywidualny i dostosowany do konkretnych warunków wzrokowych dziecka. Dlatego też, artykuły zawarte na stronie, przeznaczone są dla wszystkich rodziców i opiekunów. Dla rodziców dzieci widzących prawidłowo, aby dostosować zabawy i zabawki do naturalnego rozwoju widzenia dziecka. Dla rodziców dzieci  niedowidzących, rokujących na widzenie 100 % aby wspomóc rozwój widzenia zabawami wzrokowymi w domu. Dla rodziców dzieci słabowidzących, aby wspomóc rozwój widzenia w domu oraz wykorzystać różne i bardzo indywidualne warunki wzrokowe dziecka. Strona zawiera również artykuły przeznaczone dla rodziców oraz wychowawców przedszkoli i szkół, dotyczące edukacji dzieci niedowidzących i słabowidzących. Proces edukacyjny dzieci z problemami wzrokowymi jest skomplikowany, wymaga odpowiednio dostosowanych materiałów i jest bezpośrednio związany z indywidualnym rozwojem widzenia każdego dziecka.

Proces widzenia jako złożony proces psychiczny - grafika, mamotatopokazmi.pl

Proces widzenia jako złożony proces psychiczny – grafika, mamotatopokazmi.pl

  W pierwszej kolejności, na stronie przedstawione zostały artykuły dotyczące rozwoju widzenia dziecka: od urodzenia do ukończenia trzeciego roku życia. Dział ten przeznaczony jest dla wszystkich rodziców oraz opiekunów i zawiera normy rozwoju widzenia najmłodszych dzieci. U dzieci widzących prawidłowo, rozwój widzenia przebiega zgodnie z podanymi normami. U dzieci z problemami wzrokowymi natomiast, rozwój widzenia opiera się na kolejnych – przestawionych w artykułach fazach, jednak czas ich następowania rozciąga się w czasie i dostosowany jest do indywidualnych warunków wzrokowych dziecka. Podobnie jest z ostrością widzenia, jest ona zależna od konkretnych możliwości widzenia dziecka, na co rodzic zawsze musi wziąć poprawkę.

Co więc dokładnie zawiera dział dotyczący rozwoju wzroku? Najpierw informacje ogólne o rozwoju widzenia najmłodszego dziecka – ważne informacje o rozwoju wzroku, trochę ciekawostek oraz infografiki.

ROZWOJU WZROKU DZIECKA  – kliknij tutaj.

Następnym punktem jest dokładne omówienie rozwoju widzenia oraz rozwoju ogólnego dzieci w pierwszych latach życia. To wtedy dochodzi do przełomowych etapów w rozwoju widzenia dziecka. Wszystkie zawarte tu artykuły przeznaczone są zarówno dla rodziców dzieci widzących prawidłowo (rozwój widzenia dziecka przebiega zgodnie z pokazanymi normami wiekowymi), jak też dla rodziców dzieci z problemami wzrokowymi (u nich rozwój widzenia przebiega dłużej, a kolejne postępy pojawiają się w różnych wiekowo odstępach czasowych).

ROZWÓJ WZROKU NOWORODKA – kliknij tutaj

ROZWÓJ WZROKU NIEMOWLĘCIA – kliknij tutaj

ROZWÓJ WZROKU MAŁEGO DZIECKA – kliknij tutaj

Do tych informacji dołączyliśmy artykuł wyjątkowy: zebranie najważniejszych wiadomości o rozwoju widzenia, manualności oraz rysunku najmłodszych dzieci w samych wykresach. Maksimum prostej informacji graficznej, minimum tekstu.

ROZWÓJ WZROKU, MANUALNOŚCI I RYSUNKU DZIECKA od urodzenia do 3 roku życia – WYKRESY – kliknij tutaj

Rozwój wzroku, manualności i rysunku dziecka - baner - mamotatopokazmi.pl

Rozwój wzroku, manualności i rysunku dziecka – baner – mamotatopokazmi.pl

Kolejny dział, to wiadomości dotyczące percepcji wzrokowej – czym jest oraz od czego zależy jej rozwój i czy widzenie każdego z nas jest takie samo…  

PERCEPCJA WZROKOWA  – kliknij tutaj.

PERCEPCJA WZROKOWA - mamotatopokazmi.pl

PERCEPCJA WZROKOWA – mamotatopokazmi.pl

Do podstawowych informacji o percepcji wzrokowej, dołączyliśmy artykuł nietypowy i bardzo ważny. Jako pedagodzy, plastycy, a przede wszystkim jako rodzice dziecka słabowidzącego, odkryliśmy niezwykłą zależność pomiędzy rozwojem widzenia i percepcji wzrokowej, a generowaniem odpowiednich – plastycznych bodźców wzrokowych. Działania plastyczne i okołoplastyczne są najbardziej naturalną oraz intuicyjną formą rozwoju wdziania dzieci w domu. O tym właśnie jest poniższy artykuł.

ROZWÓJ WZROKU I PERCEPCJI WZROKOWEJ, A PLASTYKA – kliknij tutaj

Działania, zabawy i zajęcia plastyczne rozwijają widzenie i percepcję wzrokową - grafika - mamotatopokazmi.pl

Działania, zabawy i zajęcia plastyczne rozwijają widzenie i percepcję wzrokową – grafika – mamotatopokazmi.pl

Posiadając już wiedzę o możliwościach wzrokowych najmłodszych dzieci, można przejść już do konkretnych zabaw, a więc do następujących po sobie DOŚWIADCZALNI ŚWIATA. Na początku znajdują się oczywiście NOWORODKI I NIEMOWLĘTA. Dział został mocno rozbudowany, ponieważ praca wzrokowa z niemowlętami wpływa na rozwój widzenia w całym późniejszym życiu dziecka i osoby dorosłej. Pierwszy rok życia dziecka jest czasem decydującym o rozwoju widzenia na całe życie. W przypadku dzieci widzących prawidłowo, czas niemowlęctwa mija szybko, a wspomaganie widzenia polega na zorganizowaniu dziecku wystroju oraz zabawek dostosowanych do rozwijającego się wzroku. W przypadku dzieci z problemami wzrokowymi, każdy kolejny miesiąc niewidzenia lub ograniczonego widzenia oznacza coraz większe niedowidzenie, a potem słabowidzenie. Dlatego też jak najszybciej należy wprowadzić wczesne wspomaganie widzenia w domu. W przypadku Domowych Doświadczalni Świata, będą to odpowiednio dostosowane kolorowe światełka, odpowiednie zabawki błyszczące i kontrastowe oraz najprostsze formy geometryczne. Domowe Doświadczalnie Świata dla niemowląt są więc najważniejszymi Doświadczalniami w kwestii rozwoju widzenia, zarówno dla dzieci widzących prawidłowo, jak też dla dzieci z problemami wzrokowymi. Koniecznie należy tu wspomnieć, że dla dzieci widzących prawidłowo, Doświadczalnie dla niemowląt służą przede wszystkim przez pierwszy rok życia. W przypadku dzieci z problemami wzrokowymi natomiast, Doświadczalnie Świata dla niemowląt mogą służyć przez kilka pierwszych lat życia, a nawet dłużej – w zależności od konkretnego rozwoju widzenia dziecka. Aby przejść przez wszystkie etapy Domowych Doświadczali Świata dla niemowląt, koniecznie należy zapoznać się z kolejnymi artykułami. Zabawy i zabawki postarzają się w każdym przedziale wiekowym niemowlęctwa, jednak wraz z każdym kolejnym miesiącem, zyskują nowe – inne znaczenie rozwojowe.

Dla rodziców przygotowujących się do narodzin dziecka, kilka praktycznych porad co do wystroju pokoju dziecka, odpowiednich zabawek i widocznych dla dziecka bodźców wzrokowych. Podane są również najważniejsze informacje o rozwoju dziecka w pierwszym miesiącu życia. 

Domowe Doświadczalnie Świata – ZABAWY DLA NOWORODKÓW – kliknij tutaj

ZABAWY DLA NOWORODKA - mamotatopokazmi.pl

ZABAWY DLA NOWORODKA – mamotatopokazmi.pl

Drugi artykuł to kolejny przedział rozwojowy niemowląt, duże postępy  i nowe zastosowanie zabaw i zabawek.

Domowe Doświadczalnie Świata – ZABAWY DLA NIEMOWLĄT  1 – 5 MIESIĄC ŻYCIA – kliknij tutaj.

Zabawy dla niemowląt 1 - 5 miesiąc życia - baner - mamotatopokazmi.pl

Zabawy dla niemowląt 1 – 5 miesiąc życia – baner – mamotatopokazmi.pl

Ostatni przedział niemowlęctwa, to kolejny rozwój i nowe umiejętności, a więc również nowe zastosowanie zabaw i zabawek.

Domowe Doświadczalnie Świata – ZABAWY DLA NIEMOWLĄT 5 – 12 MIESIĄC ŻYCIA – kliknij tutaj.

Zabawy dla niemowląt: wzrokowe, percepcyjne, manualne - 5-12 miesiąc życia - www.mamotatopokazmi.pl

Zabawy dla niemowląt: wzrokowe, percepcyjne, manualne – 5-12 miesiąc życia – www.mamotatopokazmi.pl

Druga DOŚWIADCZALNIA ŚWIATA dotyczy ROCZNIAKA I DWULATKA (kliknij tutaj). Kolejna i zarazem ostatnia DOŚWIADCZALNIA ŚWIATA, dotyczy TRZYLATKÓW (kliknij tutaj). Wszystkie zabawy połączone w ciąg następujących po sobie, dostosowanych do wieku dziecka zajęć, tworzą niepowtarzalny domowy świat rozwoju dziecięcego. Każda zabawa to doświadczenie i rozwój, nawet jeżeli pomysł wydaje się banalny! Proste zabawy i zabawki bowiem, stają się ciekawsze i bardziej rozwijające niż skomplikowane i trudne zadania. Ponadto, wprowadzenie już od czasu niemowlęcego zabaw plastycznych, pozwala na rozwój percepcji wzrokowej, manualności i koordynacji oko – ręka, tak potrzebnych w nauce pisania, czytania oraz innych umiejętności edukacyjnych.

DOMOWY ŚWIAT DZIECKA POWINIEN BYĆ PRAWDZIWIE DZIECIĘCY I KOLOROWY, PONIEWAŻ TYLKO TAKIE ŚRODOWISKO POZWALA NA WYZWOLENIE WSZYSTKICH ZDOLNOŚCI WIEKU DZIECIĘCEGO!

DCIM100MEDIA

Poza domem natomiast, można również pokazywać dziecku miejsca niezwykłe wizualnie, niecodzienne, kolorowe i działające na wiele zmysłów. Interesującym przykładem mogą być fontanny świetle oraz fontanny multimedialne – w pokazowych spektaklach, oddziałują na wzrok, słuch i dotyk, pochłaniając całą uwagę poznającego świat malucha. Jedną z nich jest fontanna multimedialna w Rzeszowie. Zobaczcie Sami.

Liczydełka suchościeralne dla dzieci niedowidzących i słabowidzących, dodawanie i odejmowanie w zakresie 10 i 20 – 36 zł

Liczydełka suchościeralne dla dzieci niedowidzących i słabowidzących, dodawanie i odejmowanie w zakresie 10 i 20 – 36 zł + przesyłka 12,99 (paczkomaty InPost)

 

lICZYDEŁKA SUCHOŚCIERALNE dla dzieci niedowidzących i słabowidzących

lICZYDEŁKA SUCHOŚCIERALNE dla dzieci niedowidzących i słabowidzących

Liczydełka suchościeralne przeznaczone są przede wszystkim dla dzieci niedowidzących i słabowidzących w szkołach powszechnych. Liczydełka są nieocenioną pomocą w nauce dodawania i odejmowania w zakresie 10 oraz 20 dla dzieci z poważnymi dysfunkcjami wzroku. Liczydełka są pomocne zarówno dla dziecka niedowidzącego (70% – 30% widzenia), dla dziecka słabowidzącego (30% do 5% widzenia), jak również dla dziecka z przedziału słabowzroczności głębokiej (poniżej 5% wzroku). Mogą być też dużą pomocą dla dzieci widzących w granicach normy, jednak z kłopotami w nauce matematyki.

Liczydełka służą do  nauki dodawania i odejmowania w zakresie 10 oraz 20. Przyczyniają się do utrwalenia graficznej formy liczebnej oraz przydają się jako pomoc edukacyjna szkolna w edukacji wczesnoszkolnej. 

Liczydełka pomagają w pierwszej kolejności w nauce dodawania i odejmowania do 10. Pomagają stworzyć wizualny wzorzec matematyczny, a przez to wizualne myślenie matematyczne w zakresie dodawania i odejmowania, a także pamięć wzrokową w tej umiejętności matematycznej. W drugiej kolejności pomagają przebrnąć przez przekroczenie progu dziesiątkowego, a więc dodawanie i odejmowanie w zakresie 20. Przekraczanie progu dziesiątkowego w dodawaniu oraz odejmowaniu jest niezwykle trudne dla dzieci z poważnymi dysfunkcjami wzroku.

Zestaw zawiera 3 plansze suchościeralne dwustronne, w których zawartych jest 6 liczydełek graficznych: 3 liczydełka w zakresie 10 oraz 3 liczydełka w zakresie 20.  

 

lICZYDEŁKA SUCHOŚCIERALNE dla dzieci niedowidzących i słabowidzących

lICZYDEŁKA SUCHOŚCIERALNE dla dzieci niedowidzących i słabowidzących

Do liczydełek suchościeralnych należy posiadać flamastry do tablic suchościeralnych. Najlepiej jest, kiedy rodzic idzie z dzieckiem do sklepu z przyborami szkolnymi i wspólnie wybierają najlepsze dla ucznia flamastry – dziecko musi wybrać wielkość i grubość flamastra, aby dobrze się go trzymało w ręce oraz aby flamaster odpowiednio pisał (mocny, ciemny kolor kreski). Do zmazywania planszy można używać ręcznika papierowego, miękkiej gąbki lub szmatki dostępnej w każdym sklepie gospodarczym.

 

Liczydełka suchościeralne wielokrotnego użytku, można  zamówić pisząc do nas na mail:  folksmolk@gmail.com

 

Płatności można dokonać w formie przelewu na konto lub poprzez BLIK, po wcześniejszym kontakcie mailowym:  folksmolk@gmail.com  lub w wiadomości do strony na Facebook:  Mamotatopokazmi

 

Zapraszamy do dołączenia do nas na Mamotatopokazmi na FB,  oraz na nasz profil FB, gdzie jesteśmy jako Doświadczalnia Świata.

 

Liczydełka suchościeralne dla dzieci niedowidzących i słabowidzących, dodawanie i odejmowanie w zakresie 10 i 20 – Cena: 36 zł + przesyłka 12,99 (paczkomaty InPost)

 

Liczydełka suchościeralne wielokrotnego użytku dla dzieci niedowidzących i słabowidzących, objęte są prawami autorskimi pracowni FolkSmolk.

 

Nasze strony:

mamotatopokazmi.pl

folksmolk.cba.pl

Najnowsza podstrona: ROZWÓJ WZROKU, MANUALNOŚCI i rysunku DZIECKA od urodzenia do 3 roku życia – WYKRESY

Pojawiła się najnowsza podstrona  programu „Mamo, Tato – Pokaż mi!”ROZWÓJ WZROKU, MANUALNOŚCI I RYSUNKU DZIECKA od urodzenia do 3 roku życia – WYKRESY. Zapraszamy do czytania!

Przejdź do artykułu – kliknij tutaj