JAK MÓWIĆ DO DZIECKA SŁABOWIDZĄCEGO. Poradnik pedagogiczny. PDF do samodzielnego wydruku. 

JAK MÓWIĆ DO DZIECKA SŁABOWIDZĄCEGO. PDF do samodzielnego wydruku.

JAK MÓWIĆ DO DZIECKA SŁABOWIDZĄCEGO. PDF do samodzielnego wydruku.

…………..
Niepełnosprawność wzrokowa może wystąpić samodzielnie.  Retinopatia wcześniacza, zaćma wrodzona, hipoplazja nerwu wzrokowego, zmętnienia rogówek, małoocze, podwichnięcie soczewki, bardzo wysoki astygmatyzm, bardzo wysoka krótkowzroczność, bardzo wysoka nadwzroczność, wrodzone wady rozwojowe oczu oraz inne poważne dysfunkcje wzroku. Te wszystkie problemy mogą wstępować samodzielnie, wpływając na funkcjonowanie dziecka oraz komunikację z dzieckiem. 
…………
Niepełnosprawność wzrokowa, może też towarzyszyć dużej części innych niepełnosprawności. Niepełnosprawność ruchowa (np. MPD), wcześniactwo z całym pakietem powikłań wcześniaczych (np. słabowidzenie, niedosłuch, MPD, NI), różnorakie powikłania okołoporodowe, Zespół Downa oraz inne sprzężenia. Wszystkie te obszary zawsze łączą się z uszkodzeniem wzroku i słabowidzeniem różnego stopnia. Konsekwencją ograniczenia widzenia, jest inny sposób nawiązania relacji. Aby poprawnie nawiązywać relację z dzieckiem słabowidzącym, należy stosować odpowiednie i proste zasady.
……………..
Poradnik pedagogiczny: JAK MÓWIĆ DO DZIECKA SŁABOWIDZĄCEGO. PDF do samodzielnego wydruku. 
……..
Odbiorcy poradnika: 
– rodzice
– terapeuci, którzy rozpoczęli pracę z dzieckiem słabowidzącym
– pedagodzy specjalni
– nauczyciele współorganizujący kształcenie specjalne
– wychowawcy klas I – III
– nauczyciele przedmiotowi
………………………
Wykorzystanie poradnika:
– RODZICE:  zrozumienie potrzeb dziecka słabowidzącego, edukacja najbliższego otoczenia, przekazanie poradnika do terapeuty, przedszkola, szkoły w celu pokazania poprawnej komunikacji z dzieckiem słabowidzącym
– PEDAGODZY i TERAPEUCI:  przygotowanie uczniów, kadry pedagogicznej oraz rodziców dzieci zdrowych, na współpracę z uczniem z dysfunkcją wzroku lub z dodatkowymi sprzężeniami,
– PEDAGODZY i TERAPEUCI:  rozmowy z uczniami na temat niepełnosprawności wzrokowej,
– PEDAGODZY i TERAPEUCI:  osobista współpraca z dzieckiem słabowidzącym 
…………………………
Poruszane tematy:
–  jak mówić do dziecka słabowidzącego
–  jak witać się z dzieckiem słabowidzącym
–  jak witać się podaniem dłoni z dzieckiem słabowidzącym
–  dlaczego dziecko słabowidzące nie utrzymuje kontaktu wzrokowego
–  jak dziecko słabowidzące odbiera emocje drugiej osoby, jeśli nie widzi mimiki twarzy
–  co to znaczy, że dziecko słabowidzące ma fragmentaryczny obraz świata
Poradnik zawiera 11 stron. Infografikę oraz 10 stron opisu. Przedstawione zasady postępowania są stosowane zarówno u dzieci przedszkolnych, w wieku szkoły podstawowej, w szkole ponadpodstawowej oraz u osób dorosłych. W zakresie przygotowania rówieśników na współpracę z uczniem słabowidzącym, należy prowadzić rozmowy, tłumaczyć, jakie są zasady zachowania względem osoby z obniżoną ostrością wzroku. Dzieci z ostatnich klas szkoły podstawowej oraz licealiści mogą korzystać z infografiki również sami, na gazetce szkolnej. Licealiści mogą korzystać samodzielnie zarówno z infografiki oraz z opisu.
………………
JAK MÓWIĆ DO DZIECKA SŁABOWIDZĄCEGO. PDF do samodzielnego wydruku 1.

JAK MÓWIĆ DO DZIECKA SŁABOWIDZĄCEGO. PDF do samodzielnego wydruku 1.

…………..

L i n k   do   zakupu   PDF   na   platformie   „Złoty                   nauczyciel”: ……….

                                     K L I K N I J    T U T A J

……………………………………

Kontakt z nami:  
folksmolk@gmail.com  (pracownia pedagogicznych pomocy wzrokowych)   
lub
Strona FB Mamotatopokazmi
lub
Profil na FB, gdzie jesteśmy jako Doświadczalnia Świata 
…………………

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Connect with Facebook