ROZWÓJ WZROKU, MANUALNOŚCI I RYSUNKU DZIECKA od urodzenia do 3 roku życia – WYKRESY

 mamotatopokazmi.pl

mamotatopokazmi.pl

WYKRES jest jedną z najlepszych – krótkich wizualnych form edukacyjnych. Od momentu uruchomienia strony programu „Mamo, Tato – Pokaz mi!”, wykresy cieszą się bardzo dużą popularnością. Postanowiliśmy w jednym miejscu umieścić wszystkie wykresy z różnych podstronpowstał ogólny przegląd czytelnych grafik oraz możliwość wyboru konkretnego tematu – pod grafikami znajdują się linki do artykułów omawiających tematy wykresów. A tematyka ważna i często wyszukiwana na naszej stronie: proces widzenia, rozwój widzenia, manualności i rysunku dzieci: od urodzenia, do  ukończenia trzeciego roku życia. Przeglądając wykresy, należy pamiętać, że są one formą ujednoliconą, standardową –  dzieci natomiast, rozwijają się indywidualnie. Opóźnienie pojawienia się różnych umiejętności jest normą rozwojową, tak samo, jak przyspieszenie w rozwoju. Należy również zdać sobie sprawę z faktu, że u dzieci z jakimikolwiek problemami: wzrokowymi, słuchowymi lub ruchowymi,  poszczególne umiejętności będą pojawiać się później lub wykształcą się w inny niż powszechny sposób. Należy zwracać na to uwagę, aby postrzegać rozwój dzieci INDYWIDUALNIE i nie oceniać niesprawiedliwie lub szkodliwie rozwoju dziecka. Indywidualność rozwoju jest tak naprawdę siłą każdego z nas i już od czasu dzieciństwa należy ją pielęgnować. Zapraszamy do przeglądania i czytania.

1. WIDZENIE, jako złożony proces psychiczny: bodźce wzrokowe, oczy jako przekaźnik oraz wiedza o przedmiocie, a wszystko razem sumuje się w mózgu – mózg uczy się widzieć.

bodźce wzrokowe - grafika 1

bodźce wzrokowe – grafika 1

proces widzenia najprościej grafika

proces widzenia najprościej grafika

Proces widzenia jako złożony proces psychiczny - grafika

Proces widzenia jako złożony proces psychiczny – grafika

Więcej o procesie widzenia: kliknij tutaj 

2. Etapy rozwoju niemowląt – graficznie

Etapy rozwoju niemowląt - mamotatopokazmi.pl

Etapy rozwoju niemowląt – mamotatopokazmi.pl

3.Noworodek – rozwój widzenia

noworodek - grafika

noworodek – grafika

Jak widzi noworodek - grafikaWidzenie noworodka - grafika

Więcej o widzeniu noworodka – kliknij tutaj

4. Niemowlęta – Rozwój widzenia, manualności, oraz rysunki.

Niemowlę - przedział czasowy - grafika

Niemowlę – przedział czasowy – grafika

Jak widzi niemowlę, rozwój niemowląt 1 - 3 miesiąc życia - grafika

Jak widzi niemowlę, rozwój niemowląt 1 – 3 miesiąc życia – grafika

Rozwój niemowląt 3 - 5 miesiąc życia - grafika

Rozwój niemowląt 3 – 5 miesiąc życia – grafika

Rozwój niemowląt 5 - 7 miesiąc życia - grafika

Rozwój niemowląt 5 – 7 miesiąc życia – grafika

Rozwój niemowląt 7 - 12 miesiąc życia - grafika

Rozwój niemowląt 7 – 12 miesiąc życia – grafika

Więcej na temat rozwoju wzroku, manualności i motoryki niemowląt – kliknij tutaj

5. Rysunki niemowląt.

rysunki niemowląt - przykład

rysunki niemowląt – przykład

Więcej na temat rysunków niemowląt: kliknij tutaj

6. Roczniak – rozwój widzenia, manualności oraz rysunki.

Roczniak wiekowo - grafika

Roczniak wiekowo – grafika

Rozwój roczniaka - grafika

Rozwój roczniaka – grafika

Więcej na temat widzenia, manualności i motoryki roczniaka – kliknij tutaj

7. Rysunki roczniaka.

Rysunki roczniaka 1 - przykład

Rysunki roczniaka 1 – przykład

Rysunki roczniaka

Rysunki roczniaka 2

Więcej na temat rysunków roczniaka – kliknij tutaj

8. Dwulatek – rozwój widzenia, manualności oraz rysunki dwulatka.

Dwulatek wiekowo - grafika

Dwulatek wiekowo – grafika

Dwulatek - rozwój wzroku - grafika

Dwulatek – rozwój wzroku – grafika

Więcej na temat widzenia, manualności i motoryki dwulatka – kliknij tutaj

9. Rysunki dwulatka.

Rysunki dwulatka - przykład

Rysunki dwulatka – przykład

Rysunki dwulatka - opis

Rysunki dwulatka – opis

Więcej na temat rysunków dwulatka – kliknij tutaj

10. Trzylatek – rozwój widzenia, manualności oraz rysunki.

Trzylatek wiekowo - grafika

Trzylatek wiekowo – grafika

Rozwój trzylatka - grafika

Więcej na temat widzenia, manualności i motoryki dwulatka – kliknij tutaj

11.Rysunki trzylatka.

Rysunki trzylatka 1 - przykład

Rysunki trzylatka 1 – przykład

Rysunki trzylatka 1 - opis

Rysunki trzylatka 1 – opis

Rysunki trzylatka 2

Rysunki trzylatka 2

Rysunki trzylatka 2 - opis

Rysunki trzylatka 2 – opis

Więcej o rysunkach trzylatka – kliknij tutaj

Powiązane artykuły: 

Plastyka dla niemowląt – kliknij tutaj

Plastyka dla roczniaka – kliknij tutaj

Plastyka dla dwulatka – kliknij tutaj

Plastyka dla trzylatka – kliknij tutaj

Rozwój wzroku i percepcji wzrokowej, a PLASTYKA – kliknij tutaj

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Connect with Facebook