O PROGRAMIE

DOŚWIADCZALNIE ŚWIATA PROGRAMU „MAMO, TATO – POKAŻ MI!”, zostały stworzone przez PEDAGOGÓW PLASTYKI  oraz RODZICÓW. Wiedza plastyczna oraz praktyka pedagogiczna zostały wykorzystane przez rodziców do stworzenia niezwykłych warunków dla rozwoju dzieci. Okazuje się bowiem, że zabawy i ćwiczenia o charakterze plastycznym, są bezpośrednią drogą do rozwoju wzroku dzieci. Wzrok i widzenie natomiast, pociągają za sobą rozwój innych zmysłów i ogólnego postrzegania świata.

PROGRAM zabaw i ćwiczeń wzrokowych o charakterze plastycznym „MAMO, TATO – POKAŻ MI!”, PRZEZNACZONY JEST DLA NAJMŁODSZYCH DZIECI – OD NOWORODKA DO TRZYLATKA. Pierwsze miesiące i pierwsze lata życia, są decydujące w kontekście widzenia i rozwoju wzroku dziecka. Dlatego tak ważnym jest, aby to właśnie w tym czasie udostępnić dziecku odpowiednie zabawki (dostosowane do wieku), odpowiednio przygotować pokój dziecka oraz zaproponować mu pierwsze zabawy plastyczne. Zaznaczyć należy również, że zabawy i ćwiczenia przedstawione w DOŚWIADCZALNIACH ŚWIATA,  są przede wszystkim przykładami. Namawiamy rodziców, do samodzielnego wymyślania i realizowania zabaw, zabawek i ćwiczeń. Mając wiedzę na temat rozwoju wzroku dziecka oraz możliwości percepcyjnych i manualnych, rodzic może samodzielnie stworzyć własne DOŚWIADCZALNIE i niepowtarzalne miejsce zabaw dziecka oraz dzieci.

Cały PROGRAM „MAMO, TATO – POKAŻ MI!, jest przeznaczony przede wszystkim dla RODZICÓW I OPIEKUNÓW oraz do PRACY Z DZIECKIEM W DOMU. Środowisko domowe, jest najlepszym miejscem do swobodnego oraz efektywnego rozwoju indywidualnego dzieci. Indywidualne podejście do dziecka, daje niezwykłe efekty w jego rozwoju, odbieraniu świata zewnętrznego i pomysłowości. Ponadto pierwsze miesiące i lata życia większość maluchów spędza z rodzicami lub opiekunami w domu. Wielokrotnie również spotyka się stwierdzenie, że z noworodkiem i najmłodszym niemowlęciem nie można się bawić. DOŚWIADCZALNIE ŚWIATA udowadniają, że można, a co więcej jest to zabawa bardzo ciekawa i twórcza (zarówno dla dziecka, jak też dla rodzica).

Pokazane zabawy i ćwiczenia, mogą być również wykorzystane w żłobkach i przedszkolach. Opiekunowie muszą wybierać tylko takie zabawy, które są możliwe do zrealizowania w grupie dzieci. Ważne jest, aby zabawy były nieustannie kontrolowane i obserwowane przez opiekunów. Warto również proponować dzieciom odpowiednio przygotowane zajęcia plastycznew najmłodszym wieku będące głównym czynnikiem rozwijającym percepcję wzrokową, manualność oraz przygotowanie do nauki pisania. Ważnym elementem rozwijającym widzenie najmłodszych, jest również wprowadzenie kolorowych światełek i zabawek świecących do sali zabaw dzieci. Ich rola i metody wykorzystania również zostały opisane w programie „MAMO, TATO – POKAŻ MI!”

ZAPRASZAMY DO CZYTANIA, OGLĄDANIA ZDJĘĆ ORAZ FILMIKÓW, ALE PRZEDE WSZYSTKIM DO KORZYSTANIA Z PRZYKŁADÓW I SAMODZIELNEJ KREATYWNOŚCI W PLASTYCZNO – WZROKOWYCH ZABAWACH Z NAJMŁODSZYMI DZIEĆMI !

Zapraszamy do kolejnego działu: PODZIĘKOWANIA (kliknij tutaj).