„Mamo, Tato – Pokaż Mi!”, czyli DOMOWE DOŚWIADCZALNIE ŚWIATA: wczesne wspomaganie widzenia w domu, zabawy plastyczne o charakterze wzrokowym, pomoce edukacyjne dla dzieci niedowidzących i słabowidzących.

Wyróżnione

Drodzy Rodzice, Dziadkowie i Opiekunowie, witamy na stronie poświęconej Domowym Doświadczalniom Świata, a więc wczesnemu wspomaganiu widzenia w domu, poprzez zabawy wzrokowe i plastyczne dla najmłodszych. Zapraszamy do przejścia przez Doświadczalnie Świata dopasowane do wieku dziecka oraz do widzenia dziecka. Rodziców dzieci widzących prawidłowo, zapraszamy do dopasowania zabaw, zabawek oraz wystroju pokoju dziecięcego odpowiednio do rozwoju widzenia najmłodszych dzieci. Rodziców oraz opiekunów dzieci z problemami wzrokowymi, zapraszamy do zapoznania się ze wszystkimi Doświadczalniami Świata oraz do przeczytania szeregu artykułów dotyczących rozwoju, wspomagania widzenia w domu oraz edukacji dzieci niedowidzących i słabowidzących w szkołach powszechnych.

Domowe Doświadczalnie Świata - mamotatopokazmi.pl

Domowe Doświadczalnie Świata – mamotatopokazmi.pl

Widzenie oraz postrzeganie są umiejętnościami kształtującymi się we wczesnym wieku dziecięcym. Aby pomóc dziecku w rozwijaniu tych umiejętności, można zadbać o odpowiednie wyposażenie miejsca zabaw oraz dostosowanie zabawek do wieku i możliwości wzrokowych dziecka. Tym właśnie zajmuje się  program „MAMO, TATO – POKAŻ MI!” w swoich DOMOWYCH DOŚWIADCZALNIACH ŚWIATA.

Rozwój widzenia jest skomplikowanym procesem psychicznym i dotyczy wszystkich dzieci – zarówno widzących prawidłowo, jak też tych, które dotknęły różnorakie problemy wzrokowe. Zarówno w jednej jak też w drugiej sytuacji, dziecko uczy się widzieć, choć cały proces rozwoju widzenia jest tu niezwykle indywidualny i dostosowany do konkretnych warunków wzrokowych dziecka. Dlatego też, artykuły zawarte na stronie, przeznaczone są dla wszystkich rodziców i opiekunów. Dla rodziców dzieci widzących prawidłowo, aby dostosować zabawy i zabawki do naturalnego rozwoju widzenia dziecka. Dla rodziców dzieci  niedowidzących, rokujących na widzenie 100 % aby wspomóc rozwój widzenia zabawami wzrokowymi w domu. Dla rodziców dzieci słabowidzących, aby wspomóc rozwój widzenia w domu oraz wykorzystać różne i bardzo indywidualne warunki wzrokowe dziecka. Strona zawiera również artykuły przeznaczone dla rodziców oraz wychowawców przedszkoli i szkół, dotyczące edukacji dzieci niedowidzących i słabowidzących. Proces edukacyjny dzieci z problemami wzrokowymi jest skomplikowany, wymaga odpowiednio dostosowanych materiałów i jest bezpośrednio związany z indywidualnym rozwojem widzenia każdego dziecka.

Proces widzenia jako złożony proces psychiczny - grafika, mamotatopokazmi.pl

Proces widzenia jako złożony proces psychiczny – grafika, mamotatopokazmi.pl

  W pierwszej kolejności, na stronie przedstawione zostały artykuły dotyczące rozwoju widzenia dziecka: od urodzenia do ukończenia trzeciego roku życia. Dział ten przeznaczony jest dla wszystkich rodziców oraz opiekunów i zawiera normy rozwoju widzenia najmłodszych dzieci. U dzieci widzących prawidłowo, rozwój widzenia przebiega zgodnie z podanymi normami. U dzieci z problemami wzrokowymi natomiast, rozwój widzenia opiera się na kolejnych – przestawionych w artykułach fazach, jednak czas ich następowania rozciąga się w czasie i dostosowany jest do indywidualnych warunków wzrokowych dziecka. Podobnie jest z ostrością widzenia, jest ona zależna od konkretnych możliwości widzenia dziecka, na co rodzic zawsze musi wziąć poprawkę.

Co więc dokładnie zawiera dział dotyczący rozwoju wzroku? Najpierw informacje ogólne o rozwoju widzenia najmłodszego dziecka – ważne informacje o rozwoju wzroku, trochę ciekawostek oraz infografiki.

ROZWOJU WZROKU DZIECKA  – kliknij tutaj.

Następnym punktem jest dokładne omówienie rozwoju widzenia oraz rozwoju ogólnego dzieci w pierwszych latach życia. To wtedy dochodzi do przełomowych etapów w rozwoju widzenia dziecka. Wszystkie zawarte tu artykuły przeznaczone są zarówno dla rodziców dzieci widzących prawidłowo (rozwój widzenia dziecka przebiega zgodnie z pokazanymi normami wiekowymi), jak też dla rodziców dzieci z problemami wzrokowymi (u nich rozwój widzenia przebiega dłużej, a kolejne postępy pojawiają się w różnych wiekowo odstępach czasowych).

ROZWÓJ WZROKU NOWORODKA – kliknij tutaj

ROZWÓJ WZROKU NIEMOWLĘCIA – kliknij tutaj

ROZWÓJ WZROKU MAŁEGO DZIECKA – kliknij tutaj

Do tych informacji dołączyliśmy artykuł wyjątkowy: zebranie najważniejszych wiadomości o rozwoju widzenia, manualności oraz rysunku najmłodszych dzieci w samych wykresach. Maksimum prostej informacji graficznej, minimum tekstu.

ROZWÓJ WZROKU, MANUALNOŚCI I RYSUNKU DZIECKA od urodzenia do 3 roku życia – WYKRESY – kliknij tutaj

Rozwój wzroku, manualności i rysunku dziecka - baner - mamotatopokazmi.pl

Rozwój wzroku, manualności i rysunku dziecka – baner – mamotatopokazmi.pl

Kolejny dział, to wiadomości dotyczące percepcji wzrokowej – czym jest oraz od czego zależy jej rozwój i czy widzenie każdego z nas jest takie samo…  

PERCEPCJA WZROKOWA  – kliknij tutaj.

PERCEPCJA WZROKOWA - mamotatopokazmi.pl

PERCEPCJA WZROKOWA – mamotatopokazmi.pl

Do podstawowych informacji o percepcji wzrokowej, dołączyliśmy artykuł nietypowy i bardzo ważny. Jako pedagodzy, plastycy, a przede wszystkim jako rodzice dziecka słabowidzącego, odkryliśmy niezwykłą zależność pomiędzy rozwojem widzenia i percepcji wzrokowej, a generowaniem odpowiednich – plastycznych bodźców wzrokowych. Działania plastyczne i okołoplastyczne są najbardziej naturalną oraz intuicyjną formą rozwoju wdziania dzieci w domu. O tym właśnie jest poniższy artykuł.

ROZWÓJ WZROKU I PERCEPCJI WZROKOWEJ, A PLASTYKA – kliknij tutaj

Działania, zabawy i zajęcia plastyczne rozwijają widzenie i percepcję wzrokową - grafika - mamotatopokazmi.pl

Działania, zabawy i zajęcia plastyczne rozwijają widzenie i percepcję wzrokową – grafika – mamotatopokazmi.pl

Posiadając już wiedzę o możliwościach wzrokowych najmłodszych dzieci, można przejść już do konkretnych zabaw, a więc do następujących po sobie DOŚWIADCZALNI ŚWIATA. Na początku znajdują się oczywiście NOWORODKI I NIEMOWLĘTA. Dział został mocno rozbudowany, ponieważ praca wzrokowa z niemowlętami wpływa na rozwój widzenia w całym późniejszym życiu dziecka i osoby dorosłej. Pierwszy rok życia dziecka jest czasem decydującym o rozwoju widzenia na całe życie. W przypadku dzieci widzących prawidłowo, czas niemowlęctwa mija szybko, a wspomaganie widzenia polega na zorganizowaniu dziecku wystroju oraz zabawek dostosowanych do rozwijającego się wzroku. W przypadku dzieci z problemami wzrokowymi, każdy kolejny miesiąc niewidzenia lub ograniczonego widzenia oznacza coraz większe niedowidzenie, a potem słabowidzenie. Dlatego też jak najszybciej należy wprowadzić wczesne wspomaganie widzenia w domu. W przypadku Domowych Doświadczalni Świata, będą to odpowiednio dostosowane kolorowe światełka, odpowiednie zabawki błyszczące i kontrastowe oraz najprostsze formy geometryczne. Domowe Doświadczalnie Świata dla niemowląt są więc najważniejszymi Doświadczalniami w kwestii rozwoju widzenia, zarówno dla dzieci widzących prawidłowo, jak też dla dzieci z problemami wzrokowymi. Koniecznie należy tu wspomnieć, że dla dzieci widzących prawidłowo, Doświadczalnie dla niemowląt służą przede wszystkim przez pierwszy rok życia. W przypadku dzieci z problemami wzrokowymi natomiast, Doświadczalnie Świata dla niemowląt mogą służyć przez kilka pierwszych lat życia, a nawet dłużej – w zależności od konkretnego rozwoju widzenia dziecka. Aby przejść przez wszystkie etapy Domowych Doświadczali Świata dla niemowląt, koniecznie należy zapoznać się z kolejnymi artykułami. Zabawy i zabawki postarzają się w każdym przedziale wiekowym niemowlęctwa, jednak wraz z każdym kolejnym miesiącem, zyskują nowe – inne znaczenie rozwojowe.

Dla rodziców przygotowujących się do narodzin dziecka, kilka praktycznych porad co do wystroju pokoju dziecka, odpowiednich zabawek i widocznych dla dziecka bodźców wzrokowych. Podane są również najważniejsze informacje o rozwoju dziecka w pierwszym miesiącu życia. 

Domowe Doświadczalnie Świata – ZABAWY DLA NOWORODKÓW – kliknij tutaj

ZABAWY DLA NOWORODKA - mamotatopokazmi.pl

ZABAWY DLA NOWORODKA – mamotatopokazmi.pl

Drugi artykuł to kolejny przedział rozwojowy niemowląt, duże postępy  i nowe zastosowanie zabaw i zabawek.

Domowe Doświadczalnie Świata – ZABAWY DLA NIEMOWLĄT  1 – 5 MIESIĄC ŻYCIA – kliknij tutaj.

Zabawy dla niemowląt 1 - 5 miesiąc życia - baner - mamotatopokazmi.pl

Zabawy dla niemowląt 1 – 5 miesiąc życia – baner – mamotatopokazmi.pl

Ostatni przedział niemowlęctwa, to kolejny rozwój i nowe umiejętności, a więc również nowe zastosowanie zabaw i zabawek.

Domowe Doświadczalnie Świata – ZABAWY DLA NIEMOWLĄT 5 – 12 MIESIĄC ŻYCIA – kliknij tutaj.

Zabawy dla niemowląt: wzrokowe, percepcyjne, manualne - 5-12 miesiąc życia - www.mamotatopokazmi.pl

Zabawy dla niemowląt: wzrokowe, percepcyjne, manualne – 5-12 miesiąc życia – www.mamotatopokazmi.pl

Druga DOŚWIADCZALNIA ŚWIATA dotyczy ROCZNIAKA I DWULATKA (kliknij tutaj). Kolejna i zarazem ostatnia DOŚWIADCZALNIA ŚWIATA, dotyczy TRZYLATKÓW (kliknij tutaj). Wszystkie zabawy połączone w ciąg następujących po sobie, dostosowanych do wieku dziecka zajęć, tworzą niepowtarzalny domowy świat rozwoju dziecięcego. Każda zabawa to doświadczenie i rozwój, nawet jeżeli pomysł wydaje się banalny! Proste zabawy i zabawki bowiem, stają się ciekawsze i bardziej rozwijające niż skomplikowane i trudne zadania. Ponadto, wprowadzenie już od czasu niemowlęcego zabaw plastycznych, pozwala na rozwój percepcji wzrokowej, manualności i koordynacji oko – ręka, tak potrzebnych w nauce pisania, czytania oraz innych umiejętności edukacyjnych.

DOMOWY ŚWIAT DZIECKA POWINIEN BYĆ PRAWDZIWIE DZIECIĘCY I KOLOROWY, PONIEWAŻ TYLKO TAKIE ŚRODOWISKO POZWALA NA WYZWOLENIE WSZYSTKICH ZDOLNOŚCI WIEKU DZIECIĘCEGO!

DCIM100MEDIA

Poza domem natomiast, można również pokazywać dziecku miejsca niezwykłe wizualnie, niecodzienne, kolorowe i działające na wiele zmysłów. Interesującym przykładem mogą być fontanny świetle oraz fontanny multimedialne – w pokazowych spektaklach, oddziałują na wzrok, słuch i dotyk, pochłaniając całą uwagę poznającego świat malucha. Jedną z nich jest fontanna multimedialna w Rzeszowie. Zobaczcie Sami.