Rozwój wzroku i percepcji wzrokowej, a PLASTYKA

Rozwój percepcji wzrokowej jest uzależniony od rozwoju wzroku i widzenia. Rozwój wzroku i widzenia, uzależniony znów jest od bodźców wzrokowych docierających do oczu – odbieranych, przetwarzanych i uczonych przez mózg. Podstawą, są więc bodźce wzrokowe oraz ich jakość – od ich jakości uzależniona jest bowiem, jakość rozwoju widzenia i percepcji wzrokowej. Czym więc są bodźce wzrokowe i gdzie można je zaklasyfikować? Określając je najprościej – ale i najtrafniej, bodźce wzrokowe, są to bodźce wizualne. Wizualność natomiast, jest domeną PLASTYKI oraz wszelkich DZIAŁAŃ PLASTYCZNYCH. Tu nasuwa się znów kolejne pytanie: czym jest plastyka i czym są działania plastyczne. W tym miejscu należy pozbyć się wszelkich stereotypów dotyczących plastyki i jej zakresu. Należy zapomnieć o lekcjach plastyki w szkole, o dostępnej nam definicji sztuk plastycznych oraz odbieranych przez nas wszelkich działaniach plastycznych. Powodem takiego zburzenia schematów i stereotypów jest całkowite przewartościowanie znaczenia plastyki (w kontekście widzenia) – będącej ważnym, wręcz niezbędnym czynnikiem kształtującym wzrok, widzenie oraz percepcję wzrokową dzieci, a przez to później dorosłych ludzi. Nie chodzi oczywiście o zanegowanie lub odrzucenie standardowego pojmowania znaczenia plastyki i działań plastycznych. Aby dostrzec jej niezaprzeczalne znaczenie w rozwoju wzroku i percepcji wzrokowej, należy jednak uwolnić postrzeganie od stereotypów. W potocznym i stereotypowym rozumieniu plastyki (np. w szkole), służy ona do kształcenia manualnego, dążącego do rozwoju umiejętności artystycznych. Plastyka i sztuki plastyczne utożsamiane są więc z rysowaniem, malowaniem, rzeźbieniem, graficzną pracą warsztatową, graficzną pracą komputerową itp. Na dalszym planie natomiast jest, że plastyka i wszelkie działania plastyczne opierają się na bardzo ważnych zasadach i prawidłach wizualnych: wiedzy o kolorach i związanych z nimi współzależnościach, wiedzy o kresce, przestrzeni, funkcjonowaniu przestrzeni i w przestrzeni, oddziaływaniu światła, wizualności multimedialnej oraz innych. Jeżeli zatarlibyśmy stereotypowe postrzeganie plastyki i działań plastycznych („plastyka służy wyłącznie do kształcenia artystycznego”), na pierwszy plan wychodzą prawidła i zasady plastyczne – wizualne. Znajomość oraz stosowanie prawideł i zasad plastycznych przez autorów  – ma za zadanie bezpośrednio wpłynąć na odbiór wizualny i dotarcie poprzez zmysł wzroku – do widza. Plastyka działa więc na zmysł wzroku człowieka.  Identyczne działanie mają również bodźce wzrokowe w procesie rozwoju wzroku, widzenia i percepcji wzrokowej. Analizując rozwój wzroku człowieka (warto zapoznać się ze stroną: Rozwój wzroku dziecka – kliknij tutaj), okazuje się, że kolejne etapy rozwoju wzroku, opierają się na kolejnych bodźcach wzrokowych - możliwych do zinterpretowania i nauczenia przez uczący się mózg dziecka. Idąc jeszcze dalej, w kwestii kształcenia wzroku, widzenia oraz percepcji wzrokowej, plastyka i działania plastyczne generują bodźce wzrokoweniezbędne do rozwoju wzrokowych funkcji poznawczych. PLASTYKĄ oraz DZIAŁANIAMI PLASTYCZNYMI, będą więc wszelkie czynności wizualne oraz manualne - pobudzające dziecko do patrzenia, spostrzegania i rozwoju opierającego się na widzeniu i percepcji wzrokowej, a także zachęcające do działań rozwijających koordynację oko – ręka oraz współdziałanie i rozwój ogólno sensoryczny. Będą to więc: ŚWIATŁA – zarówno białe, jak też kolorowe (kolorowe światło, jako prekursor widzenia barw), oraz związane z nimi ŚWIECĄCE ZABAWKI, zabawki i pomoce wykonane z KOLOROWYCH, BŁYSZCZĄCYCH I POŁYSKUJĄCYCH MATERIAŁÓW, wszelkie KOLOROWE FORMY PŁASKIE, wszelkie KOLOROWE ORAZ JEDNOBARWNE FORMY PRZESTRZENNE, MATERIAŁY ORAZ DZIAŁANIA PLASTYCZNE dostosowane do wieku i możliwości wzrokowo – percepcyjnych dziecka, MULTIMEDIA WIZUALNE oraz wszystko to, co poprzez wizualny przekaz DOCIERA DO OCZU, A PRZEZ TO DO MÓZGU.  

Działania plastyczne oraz działania o charakterze plastycznym – przedstawione w Doświadczalniach Świata Programu „Mamo, Tato – Pokaż mi!”, zostały stworzone przez pedagogów plastyki i wszystkie zostały z sukcesem zrealizowane. Należy pozbyć się stereotypowego myślenia o działaniach plastycznych, aby w „banalnych” zabawach dla dzieci dostrzec ogromne znaczenie plastyki w rozwoju wzroku dzieci. Działaniami plastycznymi bowiem będą zarówno: rysowanie, malowanie i lepienie (standardowe i znane zabawy plastyczne), ale również (a może przede wszystkim – w przypadku najmniejszych dzieci): zabawa szeleszczącą i odblaskującą folią, oświetlanie odblasków szkolnych, czy wykonywanie zabaw i zabawek z tektury i plastikowych butelek… Zapraszamy do przeglądania strony, zapoznawania się z zabawami i dostrzeżenia ogromnej roli plastyki w rozwoju dzieci!

Zapraszamy do kolejnego działu: DOŚWIADCZALNIA ŚWIATA I: NOWORODKI I NIEMOWLETA