DOŚWIADCZALNIA ŚWIATA I: NOWORODKI I NIEMOWLĘTA

Większość rodziców pragnie zapewnić swojemu dziecku najlepsze warunki do rozwoju, zabawy i wzrastania. DOŚWIADCZALNIE ŚWIATA programu „Mamo, Tato – Pokaż mi!”, pomagają zrealizować ten zamiar – ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju wzroku oraz percepcji wzrokowej dziecka. Wzrok, odpowiada za odbiór ponad 70 procent wszystkich bodźców docierających do dziecka, góruje więc, a jednocześnie współpracuje z innymi zmysłami. Rozwój percepcji wzrokowej natomiast, wymaga zaangażowania wszystkich zmysłów malucha, a więc wszystkich funkcji poznawczych. Wspomagając rozwój widzenia u dziecka, wspomagamy również pozostałe zmysły i funkcje poznawcze. Program nie ma jednak za zadanie zmuszania dziecka do jakichkolwiek ćwiczeń, narzucania mu zajęć, czy zabaw. Wręcz przeciwnie – w zamiarze jego twórców, program jest UMOŻLIWIENIEM dziecku wielozmysłowego poznania świata, ze szczególnym naciskiem na zmysł wzroku.  UMOŻLIWIENIE to, dokonuje się poprzez odpowiednie przygotowanie pokoju dziecka, miejsca jego zabaw i również odpowiednie przygotowanie lub wybranie zabawek oraz zabaw – a wszystko to, dostosowane do wieku malucha. Dziecko przebywając w takich warunkach, czerpie korzyści rozwojowe z samego faktu udostępnienia mu odpowiednich bodźców wzrokowych, otaczających go przedmiotów, zabawek i zabaw. Może obserwować, dotykać, manipulować, podnosić, rzucać – po prostu bawić się! Samo wybiera formę zabawy i spędzania czasu, a rodzic może być kreatorem przestrzeni rozwojowej swojej pociechy i jej poznania świata.  Pierwszym krokiem programu, jest więc przekazanie skrawka teorii dla rodziców i opiekunów: aby zrozumieć zasadność odpowiedniego przygotowania pokoju oraz zabawek dziecka, opiekun musi zrozumieć prawidłowości i kolejne etapy rozwoju wzroku dziecka, percepcji wzrokowej oraz roli bodźców wzrokowych i działań o charakterze plastycznym dla tego rozwoju. Musi również dowiedzieć się, jakie bodźce wzrokowe, przedmioty, zdarzenia – są możliwe do zobaczenia dla dziecka w poszczególnych kategoriach wiekowych.  Przykładowo, noworodek nie ma możliwości zobaczenia obiektów oddalonych od niego, nie widzi również wielu kolorów. Niemowlę natomiast, widzi już z dalszej odległości i dostrzega kolory, jednak nie interpretuje przestrzeni, lub nie może jeszcze dostrzegać szczegółów. Inne możliwości wzrokowe ma więc noworodek, inne niemowlę, a jeszcze inne małe dziecko.  Zadaniem programu „Mamo, Tato – Pokaż mi!”, jest więc  nakierowanie rodziców na odpowiednie przygotowanie pokoju i miejsca zabaw dzieci – wspomagające wszechstronny rozwój, ze szczególnym uwzględnieniem zmysłu wzroku. Poprzez zapoznanie się z poszczególnymi działami programu ( rozwój wzroku dziecka, percepcja wzrokowa, doświadczalnie świata), rodzice i opiekunowie, mogą zdobyć wiedzę na temat prawideł rozwojowych swoich pociech, oraz samodzielnie przystosować miejsce zabawy i przebywania malucha, do jego możliwości wzrokowych, percepcyjnych oraz psycho – motorycznych.

                 DOŚWIADCZALNIA ŚWIATA I, poświęcona jest NOWORODKOM oraz NIEMOWLĘTOM. Miejsce zabawy, odpoczynku i ogólnie przebywania dzieci w tym przedziale wiekowym , musi być więc dostosowane do:

1. DZIECKA LEŻĄCEGO – z niską ostrością wzroku, zawężonym kątem widzenia i ograniczoną możliwością ruchów, poświęcającego większą cześć dnia i nocy na sen i jedzenie – NOWORODEK

2. DZIECKA LEŻĄCEGO , jednak z większymi możliwościami ruchowymi, zwiększoną ostrością wzroku, potrafiącego przez chwilę utrzymać przedmiot w rączce, poświęcającego więcej czasu na poznawanie a mniej na sen – NIEMOWLĘ: 1 – 3 MIESIĄC ŻYCIA

3. DZIECKA LEŻĄCEGO oraz SIEDZĄCEGO Z PODPARCIEM – potrafiącego samodzielnie utrzymać główkę oraz podeprzeć się na przedramionach, o zwiększonej odległości widzenia do 1 metra, rozpoczynającego pracę nad koordynacją oko – ręka, dostrzegającego własne dłonie, oraz rysy twarzy opiekunów – NIEMOWLĘ: 3 – 5 MIESIĄC ŻYCIA

3. DZIECKA SIEDZĄCEGO – sprawnie przewracającego się z brzucha na plecy i z pleców na brzuch, potrafiącego pełzać lub turlać się, intensywnie rozwijającego koordynacje oko – ręka oraz manipulację, sięgającego po zabawki oddalone od niego, zaczynającego rozwijać pamięć wzrokową –NIEMOWLĘ: 5 – 7 MIESIĄC ŻYCIA.

4. DZIECKA SIEDZĄCEGO, SIADAJĄCEGO, STOJĄCEGO, PRZEMIESZCZAJĄCEGO SIĘ – posiadającego pełną ostrość wzroku, dostrzegającego szczegóły na przedmiotach i płaskich obrazkach, potrafiącego utrzymać flamaster i rysować kropki i kreski, rozwijającego uchwyt szczypcowy, potrafiącego samodzielnie się przemieszczać i sięgać po zauważone – ciekawe przedmioty – NIEMOWLĘ: 7 – 12 MIESIĄC ŻYCIA.

DOŚWIADCZXALNIA SWIATA 1

Zaczynamy więc niezwykłą podróż w tajniki rozwoju naszego dziecka. Będzie to również podróż do dzieciństwa samych rodziców – bo każdy ma niespełnione marzenia o zabawkach, zabawach, budowlach i konstrukcjach . Zachęcamy nie tylko do planowania rozwoju dzieci, ale również do rozwoju samych rodziców i opiekunów, ponieważ to oni staną się głównymi kreatorami i pomysłodawcami wystrojów pokoi i przestrzeni życiowej swoich pociech.

 Zanim przejdą Państwo do DOŚWIADCZALNI ŚWIATA NOWORODKA I NIEMOWLĘCIA, zapraszamy do zapoznania się z działami:

Rozwój wzroku noworodka

Rozwój wzroku niemowlęcia

Percepcja wzrokowa